امنیت شغلی مادران ، پس از مرخصی زایمان

نویسنده: manager تاریخ: 9 خرداد 96
اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و پس از آن در دوران شیردهی ( تا پایان ۲ سالگی کودک ) به هر عنوان ممنوع است .
اتمام قرارداد کار اینگونه کارگران زن و نیز تغییر کارفرما و یا پیمانکار در باره این حکم بی تاثیر بوده و ابقا به کار زنان پس از مرخصی زایمان به مدت ۲ سال الزامی می باشد .

بخشنامه مربوطه را می توانید در ذیل صفحه ملاحظه نمایید .