قیومیت

موسسه حقوقی قانون گستر )آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.

قیومیت

مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتری هایى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى‏كنند. و زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، و در غیاب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى‏كنند .(سوره نساء – آیه 34)

واژه قیومیت از ریشه( قام ،یقوم )مشتق شده است و به معنای ایستادن است .لغت شناسان آن را به «انتصب »( ایستاد )معنا کرده وضد «مجلس وقعد »(نشست )دانسته اند .آنان هم چنین می گویند :«قام الامر »به این معنا ست که کار راست گردید ودرست شد .آن چه بیان شد،

معنای این واژه در استعمال لازم است ،امّادر کار برد متعدد (قوّم ،قام علی ...)،این واژه به سرپرستی وبر عهده گرفتن امور دیگری معنا می شود .بر همین اساس ،وقتی گفته می شود: « قام الامیر علی الرّعیته » یعنی امیر سرپرستی امور رعیت را بر عهده گرفت ؛یا امیر به شئون رعیت قیام کرد .الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىَ‏ بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ

مردان سرپرست زنانند،به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج می کنند .

در تفسیر آیه فوق دو نوع تفسیر بیان داشته اند ، **بعضی قیم را به صاحب اختیار ،مسلط ، ومسخّر معنا کرده اند ،همانند سلطه حاکمان به رعایا و زمانداران بر ملت فرمانبر.آیت الّله جوادی آملی در کتاب زن در آینه جلال وجمال قیومیت مرد رااین گونه بیان می دارند :

«باید دانست آنجا که زن و مرد به عنوان دو صنف مطرح می شود ،هرگز مرد قوّام وقیم زن و نیز زن تحت قیمویت نیست ، بلکه قیمویت در مورد رابطه زن وشوهر است .وانگهی ،این قوام بودن نیز نشانه کمال وتقرب به خدا نیست ؛ چنان که در وزارتخانه ها،مجامع و....افرادی بنام مدیر ،مسؤل وکارگزار ،قوام دیگرانند ،امّااین مدیریت ،فخر معنوی نیست ، بلکه مسؤلیتی اجرائی و تقسیم کار است و ممکن است مرئوس خالصانه تر از قیم کار کند و ارزش کار او بیشتر و نزد خدا مقرب تر باشد .

قیمومت مرد در منزل ،به این معنا می باشد که :خدای متعال بخاطر قدرت تعقلی که به مرد داده شده است ،مسئولیت وسرپرستی اعضای خانواده را به او سپرده است  و درحسن اجرای آن موردبازخواست الهی خواهد شد

قوام بودن مربوط به مدیریت اجرائی است ؛ توان مرد در مسائل اجتماعی وشمّ اقتصادی و تلاش او برای تحصیل مال و تأمین نیازهای منزل واداره زندگی بیشتر است و چون مرد  مسئول تأمین هزینه زندگی است ،سرپرستی منزل هم با اوست و این سرپرستی مزیتی وفضیلتی برای مرد نیست ؛بلکه کاری اجرائی و وظیفه است ؛یعنی روح قیّوم وقوّام بودن،وظیفه مندی است ؛ پس قرآن نمی گوید که زن در فرمان مرد است ؛بلکه می فرماید :(مرد وظیفه سرپرستی زن ومنزل را به عهده دارد )

بنابراین قیمومت مرد در منزل ،به این معنا می باشد که :خدای متعال به خاطر قدرت تعقلی که به مرد داده شده است ،مسئولیت وسرپرستی اعضای خانواده را به او سپرده است  و در حسن اجرای آن مورد بازخواست الهی خواهد شد.خانم مارابل مورگان در کتاب «زن کامل »لزوم وضرورت این قیومیت مرد در زندگی زناشوئی این گونه بیان می کند :

مرد و زن ،هر چند از لحاظ وضیعت یکسان هستند امّا از حیث وظیفه وکارکرد با یکدیگر تفاوت  دارند .خداوند مقرر داشت که مرد رئیس خانواده وزنش معاون ونایب او باشد .هر سازمانی یک رئیس دارد ،واحد خانواده نیز از مستثنی نیست .هیچ راهی وجود ندارد که شما این ترتیب را تغییر دهید .بعضی مواقع خانواده ها تلاش کرده اندکه این ترتیب رامعکوس کنند وی ک زن به عنوان رئیس خانواده انتخاب کرده اند .زمانی که این نظام جدید پا می گیرد وقوام می یابد ،نظام خانواده ،وارونه می شود

امام صادق (ع) فرمودند : از سعادت مرد آن است که سرپرست وقیم خانواده اش باشد  (نظارت برخانواده داشته باشد(

حال که مرد قیوم و مدیر خانواده است ،برای آنکه در این امر خطیر موفق باشد باید نکات زیر را مد نظر داشته باشد :

**احساس مسئولیت ،بدین معنا که بداند در پیشگاه خداوند نسبت اعضای خانواده اش مسؤل می باشد ؛ودر مقابل هرگونه کوتاهی در انجام وظایف خود مورد بازخواست خواهد شد .

**مشورت کردن ،یک مدیر خوب همیشه با افراد زیر مجموعه خود مشورت می کند، درخانه هم باید با اعضای خانه مشورت کرد ،البته پس شنیدن نظرات آنها  آنچه صلاح آنها است با توکل به خدا انجام دهد .

**روابط انسانی ،در مدیریت روابط انسانی نقش مهمی دارد تا جائیکه بعضی از کارشناسان مدیریت ،آن را مساوی با روابط انسانی دانسته اند .درفرهنگ خانواده روابط انسانی همان حسن معاشرت است که بعد بیان خواهد شدشوهر مسؤل نه حاکم !!

نکته مهم که در مورد قیومیت مورد در خانه باید در نظر داشت ، قیومیت نباید وسیله ای برای زور گویی مرد در خانه شود ؛ بلکه مسؤلیت سنگینی در قبال همسر می باشد .