برقراری بیمه بیکاری

موسسه حقوقی قانون گستر )آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.

برقراری بیمه بیکاری


برای برقراری بیمه بیکاری نیازی به شکایت و طی شدن مدت 6 الی 7 ماهه نمیباشد.

يكي از انواع حوادثي كه نيروي كار را تهديد مي كند، از دست دادن غير ارادي كار است و برقراري بيمه بيكاري، که راهكار مناسب و  مطمئني براي تامين زندگي آنان در چنين شرايطي است.

نيروي  كار به عنوان يكي از مهمترين سرمايه هاي جوامع، به سبب سهم و نقشي كه در فرآيند توسعه دارند، مي بايد در برابر حوادث و رويدادهايي كه منجر به قطع و كاهش درآمد آنان مي شود، مورد حمايت قرار گيرند و برقراري چنين حمايت هايي يكي از كاركردهاي اصلي نظام هاي بيمه و تامين اجتماعي است.

متاسفانه اکثر کارگران و کارمندان در مرحله برقراری مستمری بیمه بیکاری با توجه به عدم اطلاعات قانونی و جهل به قوانین و مقررات تامین اجتماعی با ارتکاب اشتباهات و خطاهای خود موجب از دست رفتن این فرصت میگردند.

کارشناسان موسسه قانون گستر با توجه به علم و آگاهی کامل از این موضوع آماده ارایه خدمات و برقراری بیمه بیکاری مشمولان میباشند.


شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري
با توجه به آن چه گفته شد بيمه شدگان بيكار، در صورت احراز شرايط زير، استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را دارند:
مشمول قانون كار و تامين اجتماعي باشند.
تبعه كشورهاي خارجي نباشند.
مستمري بگير بازنشسته و يا از كار افتاده كلي نباشند.
بيمه شده قبل از بيكار شدن 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد.
بيمه شدگاني كه به علت بروز خوادث غير مترقبه مانندسيل، زلزله و آتش سوزي بيكار مي شوند ، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري، نياز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بيمه ندارند و حتي اگر در روز اول كار بر اثر اين حوادث بيكار شوند، مي توانند مقرري بيمه بيكاري دريافت كنند.
بيمه شدگان بايد در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه از سوي ادارات كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي برگزار مي شود، شركت كنند و هر دو ماه يك بار، گواهي لازم در اين زمينه را به شعب تامين اجتماعي ارائه كنند.