مشاوره امور مالیاتی

موسسه حقوقی قانون گستر )آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.

مشاوره امور مالیاتی

مشاوره و آموزش نحوه صحیح محاسبه جرائم مالیاتی و راهکارهای قانونی کسر و بخشودگی جرائم 


.    قوانین کاربردی مربوط به گزارشات فصلی موضوع ماده 169 مکرر

.   قوانین کاربردی مربوط به ارزش افزوده

.   آئین نامه تحریردفاتر قانونی و علل رد دفاتر و راههای پیشگیری از آن

.   
نحوه صحیح نوشتن اظهار نامه مالیاتی بگونه ای که علیه خود مودی قابل استفاده نباشد

 .   
حقوق مودی مالیاتی و تکالیف کارکنان ادارات مالیاتی در قبال ارباب رجوع و مودیان و راههای احقاق این  حقوق قانونی و پایه ای

 .  
آموزش آئین نامه دادرسی مالیاتی و مراحل اجرایی آن و .....