ثبت و تغییرات شرکت

آیا میدانید شرکت ها در چه صورت هایی منحل می شوند؟

شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند:

 • الف - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است.
 • ب - در صورتی که شرکت برای مدت معین – تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 • پ - در صورت ورشکستگی
 • ت- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند.
 • ث - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
 1.  در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف مانده باشد.   
 2. در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامهمعین کرده است تشکیل نشده باشد. شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند.
 3. در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
 4.  مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.
 5. در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
 6. مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.
آیا میدانید بدون تغییر شماره ثبت شرکت می توانید نام آن را تغییر دهید؟

اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند.

اسامی شرکت ها باید چه شرایطی داشته باشند؟

حتما باید سه سیلابی باشند، فارسی و سیلاب آخر اسم خاص باشد. (مثل پویا، پایا و...)

آیا میدانید می توانید آدرس شرکت را تغییر دهید و یا شعبه ی دیگری تاسیس کنید؟

تغییر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر.

ایجاد شعبه جدید نیز مانند تغییر آدرس دارای همان شرایط و مدارک می باشد. و همان مراحل طی خواهد شد.

آیا میدانید می توانید بدون ثبت شرکت جدید موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهید؟

یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد.

معمولا تغییرات  می تواند کم کردن و یا اضافه کردن موردی در موضوع باشد و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند.

توجه داشته باشید، گاهی تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود.

آیا میدانید می توانید سهام شرکت های سهامی را نقل و انتقال دهید؟

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد.

 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به اعضای دیگر شرکت
 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به شخص جدید در شرکت
 • خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاردن سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
 • خروج کلیه  سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد.
جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند.

ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.

    در صورت تنها نقل و انتقال سهام یک صورتجلسه و اگر سهام را بی نام کنند دو صورتجلسه می باشد.

هزینه تغییرات شرکت چقدر است؟

در گروه قانون گستر هزینه اعلامی از ابتدای تغییرات شرکت تا انتهای آن به همان مبلغ قرارداد بوده وحتی بدون یک ریال مبلغ زائد بر مبلغ قرارداد تغییرات شرکت شما به پایان خواهد رسید.

چه کسی مجری امور من خواهد بود؟

گروه قانون گستر تنها مجموعه ایست که در آن تغییرات شرکت توسط کارشناسان خبره این امر صورت می پذیرد.

وکلای با تجربه قانون گسترمجری تمام امور ثبتی و اداری شما خواهند بود.

چرا گروه قانون گستر؟؟؟

دپارتمان تخصصی گروه قانون گستر متشکل از کارشناسان با تجربه و وکلای پایه یک دادگستری متخصص در قانون تجارت – قوانین مربوط به اشخاص حقوقی -  ثبت شرکت , تغییرات شرکت , ثبت علامت تجاری می باشند.

حفظ حریم اطلاعات اشخاص در گروه قانون گستر

گروه قانون گستر نه تنها به حق و حقوق موکلین خود احترام می گذارند و در احقاق حق آنها تا جایی که قانون اجازه می دهد کوتاهی نمی کنند  بلکه در حفاظت از حریم شخصی افراد نیز کلیه حفاظت های ممکن را به عمل آورده اند تا کوچکترین خدشه ای به حفظ حریم موکلین خود وارد نشود. و اینها دلیل سالها اعتماد موکلین به این مجموعه است که  بر پایه  صداقت بنا شده است.