• حقوق شهروندی چیست؟

    حقوق شهروندی چیست؟

    حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. از صفات انسانی محسوب می شود، کسی نمی تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال است، تقسیم ناپذیر است، عناصر...

    6 بهمن 94 ادامه مطلب