ارائه پکیج تخصصی

نویسنده: admin تاریخ: 18 دی 94
امروزه لزوم ارتباطات صحیح فی مابین کارفرمایان و پرسنل خود وجود قراردادها و سندهایی میباشد که مورد تایید مراجع وزارت کار بوده و در زمان بروز اختلاف و دعاوی بین کارگر و کارفرما ، در مراجع حل اختلاف کار قابل استناد و دفاع باشد .

اینگونه قراردادها و رسیدها در صورتی میتواند جز ادله قانونی کارفرمایان و مدیران به حساب بیاید که تدوین و تنظیم آن بر اساس ماهیت شغل پرسنل ، نوع فعالیت شرکت ، و نیز منطبق با بخشنامه ها و دستورالعملهای قانونی همان سال باشد .

موارد بسیاری در این خصوص مشاهده میشود که اکثر اسناد ارائه شده از سوی کارفرمایان و یا نمایندگان آنها در مراجع حل اختلاف کار مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به محکومیت کارفرمایان صادر میگردد .

به همین خاطر گروه قانون گستر با توجه به شناسایی نیازهای کارفرمایان و همچنین جلوگیری از اختلافات کارگری و کارفرمایی اقدام به تهیه بسته ویژه ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی نموده است .


این پکیج شامل موارد ذیل می باشد :


1- نمونه قرارداد کار موقت ( منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و حقوق و دستمزد )
2- نمونه قرارداد کار ساعتی ( منطبق با قوانین و مقررات قانون کار وحقوق و دستمزد )
3- نمونه قرار داد کار آموزشی ( منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و حقوق و دستمزد)
4- قراردادپیمان ( منطبق با قوانین و مقررات قانون مدنی و تجارت )
5- قرارداد فروش ( منطبق با قوانین و مقررات قانون مدنی )
6- قرارداد سفارشی ( منطبق با نیاز مدیران و کارفرمایان در حوزه فعالیت خود )
7- فرم تسویه حساب ماهیانه و سالیانه پرسنل ( منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و بخشنامه های مربوطه)
8- فرم مرخصی، ماموریت، مساعده، ترک کار، اتمام قرارداد
9- جدول ویژه محاسبه سنوات، عیدی و پاداش، مرخصی استحقاقی پرسنل
10- جزوه آموزشی شرایط کار
11- خودآموز قرارداد کار
12- جزوه آموزشی قوانین و مقررات تامین اجتماعی

2 ساعت آموزشی نحوه استفاده از پکیج
بهره مندی از یکسال پشتیبانی حقوقی و روابط کار