مشاوره ماهیانه و سالیانه

نویسنده: admin تاریخ: 18 دی 94
تجربه نشان داده است که امور مربوط به قانون کار ، تامین اجتماعی ، مالیات و دارایی در شرکتها ، چالش هایی را به صورت مستمر و دائمی ایجاد نموده استو بروز این مشکلات که اکثرا به دلیل عدم آگاهی و اطلاعات مدیران ، کارفرمایان ، مدیران اداری و مالی میباشد جرایم سنگینی را در پی خواهد داشت .

دیگر نمیتوان اینگونه مشکلات را به صورت موردی و غیر قابل پیش بینی در نظر گرفت . همین موضوع سبب گردیده است تا اکثر مدیران و شرکتها از بازوان قدرتمندی در حوزه روابط کار با عنوان مشاوران منابع انسانی و روابط کار استفاده نمایند .

حضور و استفاده از اینگونه مشاوران سبب می گردد تا با تعیین و تدوین راهکارهای مناسب ، اصولی و با در نظر گرفتن تغییرات موجود قانونی و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه از بروز اختلافات داخلی و مشکلات غیره با سازمانهای مربوطه پیشگیری نمایند .

در این بخش مشاوران و کارشناسان با نظارت بر اجرای موارد تعیین شده و حضور ماهیانه در شرکتها و موسسات اداری ، تجاری ، تولیدی و خدماتی از اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل نموده و نیز ضعف هایی که ممکن است خساراتی را در بر داشته باشد بلافاصله رفع مینمایند .

گروه قانون گستر با رزومه موفق و سابقه 7 ساله خود در این حوزه آمادگی عقد قرارداد مشاوره و اجرای موارد مربوطه به صورت ماهیانه و سالیانه با کلیه شرکتها ، موسسات ، کارخانجات را دارا می باشد .