نظارت و اجرای امور قراردادها

نویسنده: admin تاریخ: 18 دی 94
یکی از مهمترین دلایل بروز اختلاف و نیز ضرر و زیان طرفین عقود عدم تنظیم قرارداد مناسب و حقوقی توسط طرفین میباشد. این درحالی است که تنظیم اصولی قراردادها مبتنی بر مقررات موجود به طور کلی از بروز اختلافات پیشگیری نموده و در صورت حادث شدن اختلاف از ضرر و زیان طرفین جلوگیری می نماید.

دیده شده برای یک قرارداد چند میلیونی و حتی میلیاردی و یا قراردادهای کاری ( بین کارگر و کارفرما ) دو طرف قرارداد صرفا به نوشتن چند جمله در یک برگ کاغذ اکتفا می کنند و توافقات اصلی را بر حسب اعماد به صورت شفاهی با یکدیگر طی میکنند .

هنگامی که با مشکل و اختلاف مواجه می شوند با مراجعه و بررسی قرارداد هیچ حکمی در خصوص اختلاف پیش آمده دیده نمی شود آنوقت است که مراجعه به وکیل و حقوقدان جز مرحمی موقت نمی تواند علاج درد باشد.توصیه ما این است که قبل از تنظیم هر گونه قراردادی خصوصا قراردادهای پرسنلی و قراردادهای مالی و تجاری با متخصص در تنظیم قراردادها مشاوره کنید تا با توجه به تجربه خود و لحاظ نمودن تمامی جنبه های حقوقی موضوع برای شما اطمینان خاطری باشد در امضا و اجرای کار.

عدم رعایت تعیین تعهدات و تکالیف طرفین در مدت قرارداد و نیز الزامات موجود که به راحتی قابل پیش بینی میباشد ، یک امر ساده را برای طرفین قرارداد پیچیده ، دشوار و طولانی می گرداند.

گروه قانون گستر با داشتن واحد اختصاصی امور قراردادها ، مشاور شما در تدوین تنطیم و نظارت به حسن انجام کلیه قراردادها در موضوعات مختلف میباشد.