10 اشتباه بزرگ مدیران

با کمی دقت و توجه در کسب و کارهای مختلف متوجه خواهیم شد که در حال حاضر و با در نظر گرفتن شرایط موجود اقتصادی به لحاظ آنکه مدیران و کارفرمایان دغدغه ها و مشکلات عدیده ای را خارج از سازمانهای خود دچار شده اند دیگر زمان اشتباه در فضاهای درون سازمانی در حوزه های روابط کار و منابع انسانی به سر آمده است.
متاسفانه بارها مشاهده می گردد که شرکتها در از سوی مدیران عامل و یا از سوی مدیران و کارشناسان ارشد اداری مرتکب اشتباهات جبران ناپذیری در حوزه های مربوطه می گردند که در حوزه فعالیت مشاوره ای به آن اشتباهات مرگبار لقب داده شده است .

 

10eshtebah


عناوین اشتباهات مربوط به شرح ذیل می باشد :

1 مدیریت بدون مشورت ( فقدان چارت سازمانی )

2 تشریفات جذب نیرو

3 استخدام سنتی

4 - قرارداد های سنتی

5 عدم عقد قرارداد با توجه به قوانین روز

6 عدم تفکیک مشاغل

7 عدم ابلاغ وظایف

8 تسویه حساب سنتی

9 توافقات خارج از قوانین کار و تامین اجتماعی

10 عدم وجود آیین نامه انضباطیاستاد وحید حاجی زاده ( بنیانگذار دانش نوین قانون کار ) در همایش کار و تامین به بررسی موضوعات فوق می پردازد