پکیج تخصصی روابط کار

پکیج تخصصی روابط کار

(مجموع کامل قراردادها،فرم استخدام،تسویه حساب سالیانه، رسید دریافت حقوق و سنوات ...) با تائیدیه رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای (وابسته به وزارت کار)

قانون کار ( در نظم حقوقی کنونی )

قانون کار ( در نظم حقوقی کنونی )

کتاب جامع و کامل قانون کار پس از رونمایی در سمینار دانش حقوقی مدیران در مورخ 94/7/5 توسط مدیرکل فنی و حرفه ای استان تهران و نیز مدیریت روابط عمومی روزنامه ایران به مرحله فروش درآمده است .