• احراز وراثت

  احراز وراثت

  یکی از اسباب چهارگانه تملک، تملکات ناشی از وراثت است؛2 اموال به جا مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک‌تر او منتقل می‌شود، خواه وارث و مورث در...

  30 ارديبهشت 94 ادامه مطلب
 • ارث و موجبات آن

  ارث و موجبات آن

  ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (درگذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و...

  30 ارديبهشت 94 ادامه مطلب
 • انواع و ارکان وصیت

  انواع و ارکان وصیت

  وصیت از ریشه «وصی» است و در لغت به معنای عهد، فرمان دادن و سفارش کردن و نیز در صورت نبودن شخص متوفي به امور او پرداختن، آمده است. همچنین...

  30 ارديبهشت 94 ادامه مطلب
 • آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

  آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

  ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج...

  30 ارديبهشت 94 ادامه مطلب