• تفاوت چک با سفته

  تفاوت چک با سفته

  زمانی که چک به صورت صحیح و مطابق با قانون صادر گردد و صادر کننده آن مسجل گردد و دلیلی خلاف آن خدشه ای بر اعتبار آن وارد ننماید ،...

  30 ارديبهشت 94 ادامه مطلب
 • وصول چک

  وصول چک

  اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد...

  30 ارديبهشت 94 ادامه مطلب