خطاهای متداول لیست اینترنتی و نحوه رفع آن

نویسنده: manager تاریخ: 12 مرداد 95 تعداد بازدید: 1225

KHATA IN min

 

در هنگام ارسال لیست بیمه بصورت اینترنتی (جهت دریافت فیش حق بیمه) شاید پیش آمده باشد که در ستون وضعیت درخواست بجای تایید نهایی با گزینه عدم تایید نهایی مواجه شوید. برای دانستن علت آن می بایست در آخرین ستون بر روی علامت ذره بین کلیک نموده و در صفحه نمایش داده شده بر روی نمایش خطاها کلیک نماییدکد خطا و شرح خطا برای شما نمایش داده خواهد شد که پس از رفع خطا، می توانید لیست بیمه را مجددا بارگذاری نموده و فیش خود را دریافت نمائید. خطاهای متداول لیست اینترنتی و نحوه رفع آن بشرح زیر است:

کد خطا: 183
شرح خطا: کارگاه فعال نمی باشد. دریافت دیسکت برای کارگاه امکانپذیر نیست.
نحوه رفع خطا: غیرفعال بودن کارگاه می تواند توسط واحد بازرسی و یا واحد درآمد بعلت بدهی کارگاه و یا نقص مدارک و ... صورت گرفته باشد. شما می توانید با مراجعه به واحد درآمد شعبه مربوطه و پیگیری موضوع، نسبت به فعال نمودن کارگاه اقدام نمایید

کد خطا: 121
.....

 

FORM