قانون کار ( در نظم حقوقی کنونی )

نویسنده: manager تاریخ: 6 مرداد 95 تعداد بازدید: 549

کتاب جامع و کامل قانون کار پس از رونمایی در سمینار دانش حقوقی مدیران در مورخ 94/7/5 توسط مدیرکل فنی و حرفه ای استان تهران و نیز مدیریت روابط عمومی روزنامه ایران به مرحله فروش درآمده است .

 

کتاب جامع و کامل قانون کار پس از رونمایی در سمینار دانش حقوقی مدیران در مورخ 94/7/5 توسط مدیرکل فنی و حرفه ای استان تهران و نیز مدیریت روابط عمومی روزنامه ایران به مرحله فروش درآمده است .

مزایای کتاب خلاقانه و جدید قانون کار در نظم حقوقی کنونی به شرح ذیل میباشد :
1- تشریح کامل و جامع کلیه مواد قانونی
2-تشریح تکالیف و تعهدات کارگران و کارفرمایان
3-شناسایی مشمولین قانون کار
4-الحاق بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به هر ماده
5-الحاق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مربوط به هر ماده
6-الحاق مقاوله نامه های مربوط به هر ماده
7-پاسخگویی به سوالات متداول در شرح هر ماده

نویسنده و مولف : وحید حاجی زاده

مبلغ :35/000 تومان
انتشارات صوراسرافیل

جهت تهیه و سفارش کتاب با شماره تلفن 79 الی 77514176 تماس حاصل نمایید .

قیمت خدمات فوق 350,000 ریال می باشد.