آکادمی روابط کار

آکادمی روابط کار:

گردهمایی بزرگ مدیران ، کارفرمایان و کارشناسان ارشد مالی و اداری آموزش و بررسی آخرین تغییرات قانون کار ، مالیات و دارایی ، تامین اجتماعی با حضور اساتید برجسته کشور. گردهمایی بزرگ مدیران ، کارفرمایان و کارشناسان ارشد مالی و اداری آموزش و بررسی آخرین تغییرات قانون کار ، مالیات و دارایی ، تامین اجتماعی.

آیا سوالی دارید؟


با افتخار پاسخگو هستیم:

۰۲۱-۷۷۵۱۵۱۵۲

همین الان عضو آکادمی شوید: