Administrator

شهریور ۱۷, ۱۳۹۷

کارگاه آموزش حضوری قانون کاروتنظیم قراردادهای کار

همه آن چیزی که به عنوان کارفرما باید درباره اصول حیاتی قانون کار و پیشگیری از شکایات و جرایم و مجازات های تامین اجتماعی ، وزارت […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

مجازات زندان برای قرارداد سفید امضا

  مجازات زندان برای قرارداد سفید امضا
تیر ۲, ۱۳۹۷

پرداخت سنوات ۴۵ روزه به کارگران

در صورتی که مراجع حل اختلاف وزارت کار اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص بدهد ، و حکم بازگشت به کار صادر نماید پس از قطعیت […]
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

مرخصی اجباری