Administrator

خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

مرخصی اجباری

خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

اخراج پرسنل ممنوع

خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

سنوات خدمت پرسنل

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

تسویه حساب کارگران

  تسویه حساب کارگران