مشاوره قانون کار

تیر ۳, ۱۳۹۷

مجازات زندان برای قرارداد سفید امضا

  مجازات زندان برای قرارداد سفید امضا
تیر ۲, ۱۳۹۷

پرداخت سنوات ۴۵ روزه به کارگران

در صورتی که مراجع حل اختلاف وزارت کار اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص بدهد ، و حکم بازگشت به کار صادر نماید پس از قطعیت […]
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

مرخصی اجباری

خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

اخراج پرسنل ممنوع