مقالات

دی ۲۰, ۱۳۹۶

قرارداد در قانون کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

کارگران و شب کاری

جهت آشنایی و اطلاع از نوع کار شب کاری و نیز مزایای آن ابتدا میبایست با ساعات کار و انواع کار از نظر قانون مربوطه آشنا […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

دعواهای کارگر و کارفرما

در طول تاریخ شاید هیچ وقت کارگر و کارفرما در صلحی طولانی مدت زندگی نکرده اند. از دید یک کارگر، کارفرما کسی است که می خواهد […]