آخرین مطالب

بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار (۳)

خدای خوب و مهربان را شاکریم که همچنان گذشته به مجموعه قانون گستر نظر داشته تا کنفرانس بزرگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار این بار […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار (۲)

خدای خوب و مهربان را شاکریم که همچنان گذشته به مجموعه قانون گستر نظر داشته تا کنفرانس بزرگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار این بار […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

گزارش تصویری کنفرانس کارآفرینی و توسعه کسب و کار (۱)

خدای خوب و مهربان را شاکریم که همچنان گذشته به مجموعه قانون گستر نظر داشته تا کنفرانس بزرگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار این بار […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۶

فرارسیدن ۲۲ بهمن

۲۲بهمن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) به نقطه عطف خود رسید. در […]