فیلم های آموزشی اختصاصی

آذر ۱۱, ۱۳۹۷

حق السعی ، حقوق و مزایا

همه آن چیزی که به عنوان کارفرما باید درباره اصول حیاتی قانون کار و پیشگیری از شکایات و جرایم و مجازات های تامین اجتماعی ، وزارت […]
آذر ۸, ۱۳۹۷

ویدیو تعطیلات و مرخصی ها

همه آن چیزی که به عنوان کارفرما باید درباره اصول حیاتی قانون کار و پیشگیری از شکایات و جرایم و مجازات های تامین اجتماعی ، وزارت […]
مهر ۱, ۱۳۹۷

تسویه حساب کارگر با کارفرما

تسویه حساب کارگر با کارفرما برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است دادنامه شماره ۲۰-۱۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری […]