بانک فرم ها و قراردادها

 • قرارداد مدت موقت

 • قرارداد کار پرسنل ساعتی

 • قرارداد پرسنل درصدی،بازاریاب بدون بیمه

 • قرارداد کارپرسنل آموزشی (بدون بیمه)

 • قرارداد پرسنل درصدی سالن های زیبایی

 • قرارداد پیک موتوری رستوران ها

 • پکیج کامل روابط کار

 • فرم تسویه حساب ماهیانه حقوق ومزایا

 • فرم تسویه حساب سالیانه عیدی و سنوات

 • فرم های مرخصی ، مساعده ، وام

 • فرم های ترک کار ، استعفا ، عدم نیاز

 • فرم های توبیخ ، غیبت ، تحویل وسایل

 • فرم های اضافه کار ، ماموریت ، فیش حقوقی

 • جزوه آموزشی تنظیم قراردادکار

 • خودآموز قوانین تامین اجتماعی

 • جزوه آموزشی شرایط کار

 • کتاب مدیریت سالن های زیبایی (جلد اول)

 • کتاب مدیریت سالن های زیبایی (جلد دوم)

 • پاورپوینت قانون کار

 • تکالیف کارگران و کارفرمایان در سال ۹۸

 • پاورپوینت قانون کار سال ۹۸

 • قرارداد نمایندگی و فروش

 • مشاوره مدیریت

 • مشاوره مالی و مالیاتی

 • قرارداد خدماتی

 • قرارداد مشاوره تبلیغاتی

 • قرارداد حمل و نقل با موتور سیکلت

 • قرارداد مشارکت

 • قرارداد سرمایه گذاری

 • قرارداد مدرسان آموزشگاه

 • قرارداد پیمانکاری

 • قرارداد اجاره اتاق کار

 • آیین نامه انضباطی کار

 • قرارداد عدم افشای اطلاعات با پرسنل

 • قرارداد مالکیت تولید محتوا

 • تعهدنامه حفظ اموال و وسایل