page

دی ۱۴, ۱۳۹۶

برندسازی در سالن های زیبایی

برخی از عوال مهم و موثر در برند سازی سالن های زیبایی به شرح زیر است: ۱-درک نیاز و خواسته های مشتری در حالی که بسیاری […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

کارگران موقت و دریافت سنوات کار

تمام کارگرانی که از دو شرط فوق الذکر برخوردار باشند یعنی یک سال سابقه کار داشته باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

دعواهای کارگر و کارفرما

در طول تاریخ شاید هیچ وقت کارگر و کارفرما در صلحی طولانی مدت زندگی نکرده اند. از دید یک کارگر، کارفرما کسی است که می خواهد […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است […]