حقوق دستمزد سال 98

فروردین ۱۴, ۱۳۹۸

تشریح افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ ( ویدیو )

شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ،کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد […]