پکیج جامع و آموزشی روابط کار (vip)

پکیج جامع و آموزشی روابط کار (vip)

5,800,000 تومان

اطلاعات بیشتر
پکیج تخصصی روابط کار

پکیج تخصصی روابط کار

3,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
پکیج اقتصادی قانون کار

پکیج اقتصادی قانون کار

2,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
پکیج کامل قراردادها

پکیج کامل قراردادها

1,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر