نحوه محاسبه پایه حقوق کارگران با سابقه در سال 1400

نحوه محاسبه پایه حقوق کارگران با سابقه در سال 1400

189,000 تومان

49,000 تومان

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

199,000 تومان

نحوه تسویه حساب با کارگران

نحوه تسویه حساب با کارگران

179,000 تومان

ویدیو آموزشی قرارداد کار

ویدیو آموزشی قرارداد کار

245,000 تومان

دوره جامع منابع انسانی

دوره جامع منابع انسانی

690,000 تومان

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

300,000 تومان

دوره جامع تامین اجتماعی

دوره جامع تامین اجتماعی

490,000 تومان