نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

199,000 تومان

نحوه تسویه حساب با کارگران

نحوه تسویه حساب با کارگران

179,000 تومان

ویدیو آموزشی قرارداد کار

ویدیو آموزشی قرارداد کار

245,000 تومان

دوره جامع منابع انسانی

دوره جامع منابع انسانی

690,000 تومان

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

300,000 تومان

دوره جامع تامین اجتماعی

دوره جامع تامین اجتماعی

490,000 تومان