فرم های تسویه حساب پرسنل سال 1402

  • قیمت: 250,000 تومان
فرم های تسویه حساب پرسنل سال 1402

آیا میخواهید بعد از اخذ رسید تسویه حساب حقوق و مزایای پرسنل آسوده خاطر باشید و در آینده متحمل جرایم و مجازاتهای قانون کار و تامین اجتماعی نگردید ؟

مخاطب : تمامی مدیران و کارفرمایان و مدیران مالی و اداری شرکتها و سازمانها
نوع محصول: فرم تسویه حساب ماهیانه حقوق و مزایا – فرم تسویه حساب پایان قرارداد کار–فیش حقوقی پرسنل – فرم مساعده پرسنل – فرم تسهیلات ( وام پرسنل ) دانلود
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از فرم های مربوطه
قیمت اصلی : 159/000 تومان

 

متن تسویه حساب پرسنلی که در اکثر شرکتها به این شکل اخذ میگردد (( اینجانب کارگر شرکت X اقرار میدارم کلیه حق و حقوق خود را از جمله حقوق،عیدی،سنوات و … را از کارفرمای خود دریافت نموده و هیچگونه طلب دیگری ندارم )) اشتباه بوده و در مراجع حل اختلاف وزارت کار فاقد وجاهت قانونی میباشد . لذا دقت در این موضوع که اخذ رسید تسویه حساب پرسنلی میبایست در فرم مورد تایید مراجع وزارت کارانجام گردد بسیار مهم میباشد .

عدم دریافت این فرم میتواند مشکلاتی چون ، عدم اثبات پایه حقوق ماهیانه پرسنل ، عدم اثبات پرداخت مزایای ماهیانه پرسنل در ماه ، پرداخت مجدد مبالغ استحقاقی پرسنل را برای کارفرمایان به همراه داشته باشد .

فرم تسویه حساب اتمام قرارداد کار

اقدام مهم در زمان اتمام قرارداد کار پرسنل این است که به قسمت امور اداری کارگاه مراجعه و میزان حضور و حدمت خود را کامل معین نموده و میزان روز های حضوردرکارگاه, مرخصی های دریافتی,مرخصی استعلاجی ,غیبت و… را روشن و بعد به حسابداری مراجعه نماید .در این قسمت لازم است اول مطالبات حقوقی و مزایای خود را کامل محاسبه و بدهکاری و بستانکاری را معین نماید و بعد وارد مزایای پایان کارگردد . یاد اوری می گردد که مزایای پایان کار کارگر به این طریق محاسبه می شود.
* کارگر استحقاق ان را دارد به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه دستمزد طبق ماده ۲۴ قانون کار حق سنوات دریافت نماید و برای خدمت کمتر از یک سال به ازای هر ماه خدمت معادل دو ونیم روز دستمزد مبنا یا ثابت دریافت نماید.

* برای یک سال خدمت منتهی به پایان سال یا قرارداد به استناد مصوبه ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی معادل دو ماه دستمزد و برای خدمت کمتر از یک سال ,به ازای هر ماه خدمت معادل پنج روز دستمزد مبنا یا ثابت عیدی و پاداش به کارگر تعلق می گیرد.

* بعضی از کارگاه ها بن یا کمک های نقدی را همراه با دستمزد ماهیانه می پردازند و بعضی از کارگاه ها نیز مبلغ کمکی به ان اضافه نموده و سعی می نمایند که برای کارگر بن خرید تهیه نمایند . به هر صورت اگر به کارگر مبلغ بن پرداخت نگردیده در پایان سال به تعداد ماه های دریافت نشده تا پایان تیر ماه مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال در ماه و از اول مرداد تا پایان سال مبلغ پانصد هزار ریال در ماه پرداخت گردد.

* هر نفر در سال حداکثر مجاز به ذخیره نه روز از مرخصی خود می باشد و مرخصی های استفاده نشده ,سوخت شده تلقی می شود , مگر اینکه توافقی با کارفرما شده باشد که بهای روز های مرخصی استفاده نشده را دریافت نماید.گاهی هم در کارگاه ها مرسوم است تمام مرخصی استفاده نشده به صورت ذخیره محاسبه و تسویه حساب می شود. مبنای محاسبه هر روز ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، یک سی ام مزایای دریافتی در ماه می باشد .

فیش حقوقی

فیش حقوقی پرسنل که در زمان پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه صادر میگردد ، پرسنل را توجیه مینماید که مبلغ پرداختی به آنها شامل چه موارد قانونی میباشد و لذا فراتر از آن که مورد تصویب شورایعالی کار در سال میباشد ، مورد مطالبه قرار نخواهد گرفت.

فرم مساعده پرسنل

منظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد.

پرداخت مساعده الزاما میبایست در فرم مربوط درج گردیده تا پایان ماه و زمان پرداخت حقوق ماهیانه قابل کسر باشد .

متاسفانه اکثر مدیران به دلیل عدم انجام این امر در زمان کسر مبالغ پرداختی در حین ماه با پرسنل دچار مشکل گردیده و بعضا در مراجع حل اختلاف وزارت کار محکوم میگردند .

فرم تسهیلات (وام پرسنل)

پرداخت وام به پرسنل بنا به نیاز آنها رویه ای مرسوم در شرکتها میباشد که در واقع امری پسندیده از جانب کارفرمایان به حساب میاید . اما نکته قابل توجه این است که پرداخت این وام دارای تشریفات و ضوابط قانونی میباشد که چنانچه در زمان پرداخت رعایا نگردد مشکلات مالی و اختلافات کارگری و کارفرمایی را در بر خواهد داشت .

لذا اکثر وام های پرداختی به پرسنل از سوی کارفرمایان به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در پایان قرارداد و زمان اختلافات قابل باز پس گیری نمیباشد .