اولین نشست تخصصی چالش های روابط کار

  • قیمت: 390,000 تومان
اولین نشست تخصصی چالش های روابط کار

این نشست تخصصی به صورت آنلاین و از طریق بستر اینستاگرام برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری: دوشنبه، 10 آذر 99 ساعت 17 الی 19

با توجه به تغییرات جدید سنوات خدمت کارگران و همچنین مجازاتهایی که در خصوص سفته ضمانت کارگران تعیین شده است و نیز مردود شدن رسیدهای تسویه حساب کارگران از سوی مراجع حل اختلاف وزارت کار، اولین نشست تخصصی (آنلاین) از سوی مجموعه قانون گستر برگزار می گردد.

سرفصل های آموزشی این نشست:

  • تغییرات قانونی نحوه محاسبه سنوات خدمت کارگران
  • سفته ضمانت کارگران و مجازات های قانونی
  • نحوه تسویه حساب حقوق و مزایای کارگران
  • اخراج قانونی پرسنل (باید و نبایدها)

جالب است به اینکه بیش از 60 درصد محکومیت های حوزه روابط کار به دلیل جهل به قوانین و مواردی است که در این نشست خصصی به آن خواهیم پرداخت.

مدرس: وحید حاجی زاده (مسترکار ایران)