کارگاه آموزشی محاسبه حقوق و مزایای پایان سال 1400

  • قیمت: 299,000 تومان
کارگاه آموزشی محاسبه حقوق و مزایای پایان سال 1400

در پایان هر سال یکی از مسائل چالشی بین کارگران و کارفرمایان موضوع محاسبات مزایای پایان سال از جمله سنوات خدمت ، عیدی و پاداش و مرخصی استحقاقی میباشد .

دانستن نحوه محاسبه حقوق و مزایای پایان سال کارگران و کارمندان مشمول قانون کار ، می تواند از بروز اختلافات پیشگیری نماید و هر دو طرف ( کارگر و کارفرما ) اطلاعات کاملی را از نحوه محاسبات داشته باشند .

در این دوره آموزشی ظرف مدت 3 ساعت کلیه موارد آموزش داده شده است و بلافاصله پس از پرداخت به ویدیوهای آموزشی دسترسی خواهید داشت .