پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

  • قیمت: 5,900,000 تومان
پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

پرسنل درصدی در سالن های زیبایی که بدون بیمه تامین اجتماعی به فعالیت میپردازند جز منابع انسانی اصلی این حوزه محسوب میگردند و اکثر مشکلات و اختلافات مدیران سالن های زیبایی نیز با این گروه از پرسنل میباشد .

به غیر از این پرسنل نحوه رابطه با دیگر نفرات شاغل در آرایشگاه نیز تابع مقررات جدای از دیگر صنوف و به صورت تخصصی میباشد .

مخاطب : مدیران ، کارفرمایان سالن های زیبایی – آرایشگاه ها

قیمت محصول : 5/900/000 هزار تومان

 

 

                                                                                                                            
نوع محصول : پکیج کامل قراردادها و فرم های پرسنل سالن های زیبایی – مورد نیاز کارفرمایینمونه قرارداد پرسنل درصدی ( غیر بیمه ای) سالن های زیبایی- قرارداد کار پرسنل حقوق بگیر – قرارداد اجاره صندلی- قرارداد پرسنل ساعتی و پاره وقتقرارداد کارآموزان و پرسنل آموزشی- فرم تسویه حساب درصد – فرم های ماهیانه و سالیانه تسویه حقوق و مزایای پرسنل – و کلیه فرم های اداری مورد نیاز مدیران آرایشگاه ها

مدیران سالنهای زیبایی لطفا روش های سنتی و توافقات شفاهی را فراموش کنید !

آیا دوست ندارید که دغدغه ای بابت جرایم و مجازاتهای قانون کار و تامین اجتماعی نداشته باشید ؟

آیا میدانید که روزانه فقط در تهران بیش از یکهزار دادنامه محکومیت کارفرمایان با شکایت پرسنل صادر می گردد ؟

آیا میدانید که اکثر آرایشگاه ها و سالنهای زیبایی به دلیل عدم استفاده از قراردادهای قانونی و مورد تایید وزارت کار ، با پرسنل حقوق بگیر و پرسنل درصدی خود سالانه بخش عظیمی از درامدهای خود را صرف جبران ضرر و زیان این امر نموده اند ؟

این پکیج فقط برای مدیران و کارفرمایانی آماده گردیده است که تصمیم قطعی به پیشگیری از جرایم و مجازاتهای قانون کار و تامین اجتماعی را دارند .

یکی از نیازها و خواسته های مدیران سالنهای زیبایی دسترسی به فرم قرارداد قانونی پرسنل درصدی و حقوق بگیر ، فرم های تسویه حساب ، فرم های اداری و قانونی از قبیل مرخصی، مساعده، وام ، ترک کار ، استعفا، فرم آموزش و… میباشد


همیشه این دغدغه در آرایشگاه ها و سالنهای زیبایی به وضوح دیده شده است و گلایه کارفرمایان از بابت ضرر و زیان استفاده از فرم های غیر قانونی بسیار زیاد میباشد .

آنچه تا به امروز در مجموعه شما مورد استفاده در روابط خود با پرسنل قرار گرفته است ممکن است بزرگترین تهدید کسب و کار شما محسوب شود ، پس تا دیر نشده است در سال 1403، روابط کار خود را با این پکیج تخصصی و کامل بیمه نمایید .


دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین