قرارداد خدماتی

  • قیمت: 750,000 تومان
قرارداد خدماتی

قرارداد خدماتی در یک نگاه:

ایجاد یک رابطه میان اشخاص بدون وجود قرارداد مرتبط با موضوع فعالیت و توافقات انجام شده ، در پایان چیزی جز ضرر و زیان و دعاوی دردسر ساز نخواهد داشت .
مخاطب : شرکت ها ، سازمان ها ، افراد ، مدیران و کارفرمایان
نوع محصول: قرارداد خدماتی
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه
قیمت اصلی :  750/000 تومان

قراردادهای خدماتی نوعی از قراردادها هستند که طی آن برخی از افراد یا شرکت ها انجام امور خدماتی خود را خارج از چهارچوب قوانین جاری کار و تامین اجتماعی به افراد دیگر واگذار مینمایند .

اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی، بر منافع هر دو طرف شامل کارفرما و پیمان کار تأکید دارد.