قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

  • قیمت: 650,000 تومان
قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

به دلیل اینکه امروزه در بازار رقابتی اقتصادی ،استفاده از اطلاعات مربوط وقابل اتکاء مهمترین ابزار تصمیم گیری می باشد و دستیابی به اطلاعات مذکور بدون استفاده از خدمات حسابداران و مشاورین مالی امکان پذیر نیست،به منظور رفع نیاز های حسابداری ومالیاتی شرکت ها ،موسسات و…. میتوان با عقد قرداد مالی منظم و قانونی این نیاز را برطرف نمود .
مخاطب : مدیران ،کارفرمایان ، شرکتها ، سازمانهای و …
نوع محصول: قرارداد جامع و کامل مشاوره مالی و مالیاتی
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه
قیمت اصلی :  650/000 تومان

چگونه قرار داد مشاوره مالی یا مالیاتی تنظیم کنیم ؟

الف) باید دقت شود که اصطلاحات و الفاظ مربوط به هرکار یا واحد های مربوطه به هر حیس در قرارداد درست و به جا به کار رود.

ب) به هیچ وجه نباید روشنی و وضوح مطلب فدای اختصار و زیبایی کلام شود. دقیقاً حقوق دیگران باید روشن شود.

ج) در موضوع قرارداد باید حتی المقدور کلیات حالات و فروض مختلفی را که ممکن است باعث تغییر موضوع قرارداد شود پیش بینی و تصریح شود.

د) از به کار گرفتن کلمات و عباراتی با مفاهیم مبهم و غیر دقیق یا احاطه موضوع به امور مجهول باید خودداری کرد.

شرط و توضیحات در قرارداد:

۱-  در قرارداد شرط خلاف مقتضای عقد نوشته شود! مثلاً در عقد فروش ماشین شرط شود که خریدار و ورثه اش حق استفاده از اتومبیل موضوع قرار داد را ندارد.

۲-  در قرارداد شرط مجهول نوشته شود مثلاً به موجب شرط طرفین عقد پرداخت وجه موضوع قرارداد را به بازگشت فلان آقا از ایتالیا باشد.

۳-     در شرط صفت یعنی شرط راجع به کمیت و کیفیت مورد قرارداد و معامله ذکر شود.

۴-  طرفین در ضمن قرارداد شرط کنند که با عقد قرارداد واقعه‌ای در خارج از قرارداد تحقق یابد شرایط نتیجه آنست که تحقق امری در خارج شرط شود. مثلاً ذکر شود که کارگر با تأسیس کارگاه در آن شریک می‌‌شود که اگر تحقیق ایجاد کارگاه نشود و شریک بودن آن منفی است باید توجه شود که اگر کسی شرط نتیجه به نفع او شده از این معنی آگاه نباشد حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

۵-  شرط فعل اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یابد شخصی خارجی شرط شود مثلاً شرط شود که اتومبیل مشروط له را تعمیر کند یا از سفر فلان شهر خودداری نماید.

۶-  در قرارداد قسمت مشروط و توضیحات کلیات جزئیات دقیقی که در قسمت‌های دیگر قراداد بیان نشده گفته شود و کلیه ابهامات احتمالی مرتفع گردد.

۷-  در موضوع قراداد انجام آن به وسیله شخصی متعهد مورد نظر باشد باید در قرارداد تصریح و حتی عدم امکان انجام و به وسیله شخصی دیگر تاکید شود.

۸-  تحویل و یا تسلیم یا تادیه در مورد چگونگی در قرارداد کاملاً مشخص و روشن شود در تعهد باید محل وقوع عقد کاملاً مشخص گردد.

۹-  هزینه انجام تعهد در قرارداد مشخص شود به عهده کیست (مثلاً: تأخیر در تحویل هر محموله کلیه جریمه‌ها و خساراتی خواهد بود که این قرارداد برای تأخیر در تحویل کل موضوع قرارداد پیش بینی شده است).

د) خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

۱-     مدت معنی برای انجام تعهد تنظیم شده باشد.

۲-     لزوم جبران خسارات در قرارداد تصریح شده باشد.

۳-     عدم ایفاء تعهد به علت تحقق (فورس ماژور نباشد.)