قرارداد مشاوره مدیریت

 • قیمت: 650,000 تومان
قرارداد مشاوره مدیریت

قرارداد مشاوره یک سند رسمی است و درنتیجه باید براساس قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شود. به‌همین دلیل توصیه می‌شود قراردادهای مشاوره پیش از رسمیت بخشی و امضا توسط طرفین، توسط مشاوران حقوقی مجرب طرفین که ترجیحا دارای تخصص در زمینه قراردادهای مشاوره باشند، بازبینی، اصلاح و تایید ‌شود.
مخاطب : افراد ،کارفرمایان ، مدیران شرکتها و سازمانها، و …
نوع محصول: قرارداد مشاوره مدیریت
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه
قیمت اصلی :  650/000 تومان

پس از انتخاب مشاور و پیش از شروع پروژه، لازم است از نظر حقوقی بین طرفین «قرارداد اجرای پروژه» منعقد شود. این قرارداد مبنایی برای همکاری بین طرفین قرارداد فراهم می‌آورد و نیازها، انتظارات و منافع طرفین قرارداد و روش‌های احتمالی تغییر یا اصلاح آنها در طول زمان قرارداد را ارائه می‌کند.

قرارداد مشاوره علاوه بر کاربرد حقوقی، به عنوان مرجعی برای ایجاد ادراک مشترک از موضوع و محدوده پروژه میان مشاور و مشتری به‌کار می‌رود. در قرارداد پروژه حداقل فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه همراه با محصولات و نتایج کلیدی پروژه و زمان‌بندی انجام فعالیت‌ها مشخص می‌شوند. بنابراین توجه به لحاظ کامل انتظارات و تعهدات فنی و غیرفنی طرفین در قرارداد برای تسهیل روند اجرای پروژه بسیار کلیدی است.

یک قرارداد مشاوره شامل بخش‌های زیر است:

 • طرفین قرارداد (مشتری و مشاور)
 • محدوده پروژه (اهداف، شرح کلی و فعالیت‌های لازم‌الاجرا)
 • زمان شروع و خاتمه
 • خروجی‌ها و دستاوردهای پروژه (گزارش‌ها، مستندات، طرح‌ها، نمودارها و…) که باید توسط مشاور به مشتری تحویل داده شوند
 • آورده‌های هر یک از طرفین پروژه
 • مسئولیت‌های هر یک از طرفین پروژه
 • شرایط هر یک از طرفین پروژه
 • هزینه‌های پروژه
 • شرایط و رویه پرداخت صورتحساب‌ها
 • مسئولیت‌‌های حرفه‌‌ای طرفین (محرمانگی، تعارض منافع و…)
 • شرایط کپی‌رایت
 • شرایط استفاده از پیمانکاران دست‌دوم