قرارداد مدرسان آموزشگاه

  • قیمت: 850,000 تومان
قرارداد مدرسان آموزشگاه

مدیران آموزشگاه ها و مراکز آموزشی به این نکته میبایست توجه داشته باشند که نوع قرارداد مدرسان و مربیان شاغل در آموزشگاه ها

مخاطب : مدیران ، کارفرمایان آموزشگاه ها و مراکز آموزشی
نوع محصول: نمونه قرارداد مدرسان و مربیان
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه
قیمت: 850/000 تومان

 

متاسفانه عدم آگاهی مدیران آموزشگاه ها نسبت به نحوه انعقاد قرارداد کار با مربیان و مدرسین در مجموعه خود مشکلات زیادی را در این حوزه به وجود آورده و مدیران این صنف با جرایم و مجازات های قانون کار و تامین اجتماعی مواجه گردیده اند .
مدرسین و مربیان آموزشگاه ها و مراکز آموزشی با توجه به اینکه نحوه کاری آنها بر اساس ساعات آموزش مفید و نیز ترم های فعال موسسات آموزشی میباشد و همچنین محاسبات حقوق و مزایای آنها متفاوت از دیگر شاغیل تعیین میگردد لذا ضروری است که جهت پیشگیری از جرایم و مجازات های قانون کار و تامین اجتماعی ، کارفرمایان این بخش از قراردادهای مخصوص استفاده نمایند .