فرم توبیخ پرسنل – فرم اداری غیبت – فرم تحویل ابزار و یا وسایل

  • قیمت: 39,000 تومان
فرم توبیخ پرسنل – فرم اداری غیبت – فرم تحویل ابزار و یا وسایل

در مکاتبات با پرسنل خود و نیز اجرای آیین نامه انضباطی کار بابت تنبیهات الزاما میبایست از فرم های اداری قانونی استفاده نمایید .

مخاطب : تمامی مدیران و کارفرمایان و مدیران مالی و اداری شرکتها و سازمانها
نوع محصول: فرم توبیخ پرسنل – فرم اداری غیبت – فرم تحویل ابزار و یا وسایل به کارکنان
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از فرم های مربوطه
قیمت اصلی: ۳۹/۰۰۰ تومان