پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

  • قیمت: 150,000 تومان
پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

با توجه به اینکه قانون کار از نوع قوانین آمره می باشد ( یعنی امر کننده استدر روابط کار بی کارگر و کارفرما ) همچنین ضرورت شناخت مدیران و کارفرمایان از نکات کلیدی و حساس این قانون جهت پیشگیری از جرایم و مجازات ها ، پاورپوینت طراحی شده بر اساس همین نیاز و در نظر گرفتن موارد مبتلا به اجرای آن بودن هیچگونه تبعیض و چشم پوشی از سوی کلیه کارفرمایان الزامی است ، در سال ۹۷ جهت ارائه در کارگاه های آموزشی روابط کار طراحی شده است .

در این پاورپوینت بدون آنکه فرعیات و حواشی قانون مطرح شود صرفا موضوعات حساس که موجب ایجاد اختلاف و شکایت کارگران می شود می شود لحاظ گردیده است .

توجه به تعهدات ، تکالیف ، وظایف ، باید و نبایدهای ساعات کار ، مرخصی ها ، حقوق و دستمزد از موضوعاتی است که در هر حال و در تمامی کسب و کارها ، اگر به آن دقت لازم شود ، قطعا از اختلافات کارگری و کارفرمایی و در نهایت جرایم و مجازات هایی که کارفرمایان متحمل می شوند پیشگیری خواهد نمود .