دوره جامع تامین اجتماعی

  • قیمت: 490,000 تومان

ظرفیت تکمیل شد.

دوره جامع تامین اجتماعی

دوره جامع و آموزشی تامین اجتماعی به مدت 14 ساعت با تدریس استاد قدرت الله قدسی از سوی مجموعه قانون گستر برگزار گردید.

سرفصل های دوره آموزشی :

قوانین و مقررات تامین اجتماعی

معافیت های بیمه ای

الزامات و تکالیف کارفرمایان

امور بیمه ای پیمانکاران

بازرسی از کارگاه و دفاتر

دستمزد و بیمه پرسنل

جرایم و مجازاتها

با خرید این دوره غیر حضوری میتوانید کل ساعات آموزشی را مشاهده نمایید .