دوره جامع منابع انسانی

  • قیمت: 690,000 تومان

ظرفیت تکمیل شد.

دوره جامع منابع انسانی

دوره جامع و آموزشی مدیریت منابع انسانی با تدریس دکتر حمیدرضا خدمتگزار در مدت زمان 28 ساعت برگزار گردید .

 سرفصل های دوره آموزشی :

مدیریت رفتار سازمانی

جذب و استخدام پرسنل

آموزش و توسعه منابع انسانی

نگهداشت و جبران خدمات منابع انسانی

مدیریت و ارزشیابی عملکرد

چالش ها و موانع منابع انسانی

طراحی ، تجزیه و تحلیل شغل

با خرید این دوره به صورت غیر حضوری میتوانید کل ساعات آموزشی را مشاهده نمایید .