سهم کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه

حق بیمه کارگران و کارمندان در سال نود و هشت. 
سهم کارگران و کارفرمایان در پرداخت حق بیمه ماهانه چقدر است؟ 
بدین ترتیب، در مثال ویدئویی حداقل حقوق در نظر گرفته شده است، لذا سهم کارگر و کارفرما در سایر سطوح مزدي 7 درصد و 23 درصد باقی خواهد ماند. 

مجموع ساعات برای ماه 30 روزه است و برای 31 روز ماه باید بر اساس عرف کارگاه 7/33 یا 8 ساعت اضافه شود. 
ولي در ليست بيمه روز كاركرد ملاك عمل عمل مي كند. (❗️دوستان استخدام خود را تگ کنید) 
(حق مسکن تا زمان تصویب افزایش توسط هیئت وزیران حدود سی هزار تومان محاسبه می شود)

ویدیو سهم کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه