کارگاه قانون کار 20 مرداد

کارگاه قانون کار 20 مرداد

آشنایی با مفاهیم قانون کار

  • آموزش ساختار و قواعد آمره قانون کار
  • ساعات کار، مرخصی ها، مزد و شرایط کار
  • شرایط اخراج، فسخ قرارداد و استعفا کارگران
  • شناخت نکات مهم و اجرایی قانون کار در سال ۹۵
  • آگاهی از جدیدترین بخشنامه ها و اصلاحات قانون کار
  • آشنایی با عدول از موارد قانون کار، جرایم و مجازات ها
  • شمول و عدم شمول قانون کار، جایگاه توافقات کارگر و کارفرما
  • بررسی مشکلات پیش آمده ناشی از قراردادهای کارفی ما بین کارگران و کارفرمایان

مدرس

استاد وحید حاجی زاده
مولف و نویسنده کتاب قانون کار
بنیانگذار دانش نوین روابط کار
مدرس و مشاور روابط کار
محقق مسئولیت های حقوقی مدیران در حوزه روابط کار و منابع انسانی

توضیحات

کارگاه آموزشی قانون کار به منظور آموزش، بررسی و تشریح قوانین کار با رویکرد آسیب شناسی روابط کار در سازمانها و شرکت ها ۲۰ مرداد ماه جاری برای مدیران و کارفرمایان برگزار می شود .
بنیانگذار دانش نوین روابط کار و کارشناس ارشد قانون کار، استاد وحید حاجی زاده، در این کارگاه تخصصی قرار است که به شیوه نوین و کاربردی به آسیب شناسی حوزه روابط کار و تعاملات فیمابین کارگران و کارفرمایان پرداخته و آنها را از جرایم و مجازات ها مطلع کند .

دراین کارگاه تخصصی که روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه سال جاری برگزار می شود، شرکت کنندگان با ابعاد مختلف حقوقی کار و مقررات ناظر بر آن و همچنین تعهدات متقابل فی مابین کارفرمایان و کارگران و نیز تکالیف قانونی مدیران در برابر وزارت کار آشنا می شوند .

یکی از مشکلات اساسی و مبتلا به کسب و کارهای ما در روابط کار، عدم آگاهی افراد نسبت به حقوق خود است که این امر خواسته یا ناخواسته باعث تضییع حقوق کارگر یا کارفرما می شود.

این مسئله چند پیامد جدی دارد، اول آن که افراد به دلیل ناآشنایی نسبت به مسائل حقوقی خود در تنظیم اولیه روابط کاری اشتباهاتی مرتکب می شوند که جبران آن ها بسیار مشکل و در بعضی موارد ناممکن است. دوم آن که پس از بروز اختلاف یا اجحاف به دلیل همین نا آشنایی نمی توانند از حقوق خود به درستی دفاع کنند و سوم آن که در قوانین کار و بیمه، برخی زوایای پنهان از چشم عموم مردم وجود دارد که بنا به دلایلی از جمله ضعف اطلاع رسانی و آموزش و عدم شفافیت (عمدی یا غیرعمدی) برخی کارفرمایان و سازمان های دولتی، افراد از استیفای این حقوق محروم می مانند چرا که اساسا از حقوق خود اطلاعی ندارند.و از این حیث متحمل جرایم سنگینی از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی می شوند .

استاد وحید حاجی زاده، مولف و نویسنده کتاب قانون کار و مدرس و مشاور روابط کار دراین دوره مفاهیمی همچون آشنایی با مفاهیم قانون کار، آموزش ساختار و قواعد آمره قانون کار، ساعات کار، مرخصی ها، مزد و شرایط کار، شرایط اخراج، فسخ قرارداد و استعفای کارگران، شناخت نکات مهم و اجرایی قانون کار در سال ۹۵، آگاهی از جدیدترین بخشنامه ها و اصلاحات قانون کار، آشنایی با عدول از موارد قانون کار، جرایم و مجازات ها، شمول و عدم شمول قانون کار، جایگاه توافقات کارگر و کارفرما و بررسی مشکلات پیش آمده ناشی از قراردادهای کارفی ما بین کارگران و کارفرمایان را ارایه می کند.

زمان بندی دوره :

دوره آموزشی قانون کار چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ – به مدت ۵ ساعت به مدت ۵ ساعت از ساعت ۱۴ لغایت ۱۹ در کانون اسلامی انصار واقع در تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، جنب سینما صحرا برگزار می شود.