بازدید و مشاوره سالن زیبایی ستیا

بازدید و مشاوره سالن زیبایی ستیا

یکی از اساسی ترین نیازهای مدیران در کسب و کارهای امروزی توجه و ارتقا سطح دانش مدیریت منابع انسانی و روابط کار میباشد . مدیران و کارفرمایانی که به این امر ضروری پی برده اند و جهت فراگیری این دانش تلاش میکنند ، قطعا موفق تر بوده و سهم بیشتری را در بازار کار ار آن خود خواهند کرد.

بازدید و مشاوره سالن زیبایی ستیا در طرح توانمندسازی مدیران ، به نحو احسن انجام گردید . سپاسگزارم از حسن توجه و اعتماد مدیریت این مجموعه سرکار خانم نعمتی مدیر لایق و هوشمند سالن زیبایی ستیا.

به لطف خدا و برنامه های اعلامی ، و توافقات انجام شده ، همکاری و مشاوره این مجموعه را در یکسال آینده بر عهده خواهم داشت.