برندسازی در سالن های زیبایی

برندسازی در سالن های زیبایی

برخی از عوال مهم و موثر در برند سازی سالن های زیبایی به شرح زیر است:

۱-درک نیاز و خواسته های مشتری

در حالی که بسیاری از صاحبان کسب و کار معتقدند که آنها نام تجاری خود را تعیین می کنند، اما واقعیت این است که مشتریان بر اساس تعاملات و تجارب خود، برند شما را تعریف می کنند. درک نیاز و خواسته های مشتریان به مدیران سالن در خلق برند خود کمک می کند. به عنوان مثال اگر مدیر سالن به دنبال ایجاد یک تصویر مطلوب و پرطرفدار است تنها از طریق لوگو و ابزارهای تبلیغاتی نمیتواند این کار را انجام دهد، بلکه آنچه در این میان به مدیر سالن کمک شایانی میکند: طرز لباس پوشیدن پرسنل، دیزاین سالن و نیازها و خواسته های مشتریان است. نیازها و خواسته های مشتریان را از طریق فرم نظر سنجی در داخل سالن ، گفتگوی جداگانه با تک تک مشتریان، و …. میتوان به دست آورد.

۲-تعیین وضعیت برند خود نسبت به رقبا

این نکته برای مالکان سالن ها حائز اهمیت است که موقعیت خود را در مقایسه با سایر رقبا در فضای بازار تعیین کنند. (موقعیت خودشان را پیدا کنند) درصورتی که سالن های دیگر در منطقه شما در حال اتخاذ یک رویکرد فناورانه نسبت به ارائه خدمات خود هستند، ممکن است شما هم بخواهید چنین رویکردی داشته باشید. اگر سایر سالن ها در وضعیت ارائه خدمات های تک هستند ، سالن شما ممکن است در موقعیت انحصاری تری قرار بگیرد. با فهم اینکه رقبا در چه موقعیتی قرار دارند و اینکه چه چیزی برای مشتریان اهمیت دارد، صاحبان سالن ها میتوانند موقعیتی کسب کنند که به برجسته شدن آنها کمک کند.

۳-یکپارچگی و ثبات برند

ثبات و استحکام برای تضمین موفقیت برند حیاتی است. یک برند را میتوان به عنوان یک شخصیت در نظر گرفت. همانگونه که شخصیت فرد را میتوان بر اساس اینکه چگونه لباس میپوشد، نوع اتومبیلی که می راند، جایی که زندگی میکند و اینکه چگونه با دیگران به تعامل میپردازد مشخص کرد؛ برند سالن شما نیز بر اساس تعاملات چندجانبه و نقاط تماسی که با مشتریان بالفعل و نیز مشتریان بالقوه برقرار می شود شکل خواهد گرفت. توجه به جزئیات در ایجاد هویت یک برند قوی اهمیت دارد. باید استراتژی شما به گونه ای باشد که هر تعاملی که مشتری با سالن شما دارد؛ چه از طریق وب سایت شما و چه در تبلیغات تلویزیونی و یا تجربه تماس با خود سالن، یک تعامل با ثبات و طراحی شده در جهت حمایت از تصویر کلی مطلوب مورد نظر شما از سالن تان باشد.

۴-مشارکت مشتری در تقویت برند یا نام تجاری

مشتریان سالن سفیران برند شما هستند. کسانی که تجربه مثبتی از خدمات شما دارند، به دیگران خواهند گفت و از طریق بازاریابی دهان به دهان هم از برند و هم از خدمات شما پشتیبانی خواهند کرد. شما میتوانید با دادن پیشنهادات ویژه از جمله آفرهایی برای مشتریانی که مشتری جدید خلق کنند، یا ارائه خدمات مازاد به مشتریان VIP خود، آنهارا مشتری وفادار خود نموده و در توسعه برند خود از آنها کمک بگیرید .

مدیریت برند یک فرآیند مداوم است که با مشتری آغاز می شود و با مشتری به پایان می رسد. هرچه بیشتر حمایت مشتریان خود را جلب کنید ، مشتریان بیشتر تجربیات مثبت خود از سالن شما را به اشتراک میگذارند که این امر می تواند به تقویت نام تجاری شما کمک کند.