برگزاری سمینار قانون کار ، تامین اجتماعی و منابع انسانی

برگزاری سمینار قانون کار ، تامین اجتماعی و منابع انسانی

بزرگترین سمینار تخصصی قانون کار ، تامین اجتماعی و منابع انسانی از سوی مجموعه قانون گستر ( پایگاه توانمند سازی مدیران ) در تاریخ ۹۷/۲/۲۰ در مرکز همایش های بین المللی نیایش با حضور ۳۲۰ نفر از مدیران و کارفرمایان و فعالان اقتصادی برگزار گردید.

این رویداد آموزشی از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۷/۳۰ عصر با سخنرانی برجسته نوین اساتید حوزه های تخصصی ادامه داشته است.

سخنرانان و اساتید این سمینار که در طول مدت برگزاری با ارائه مطالب مفیدسهم مهم و اساسی را در جهت ارتقاع سطح دانش حاضرین این رویداد داشتند:

پروفسور ناصر میر سپاسی ( پدر علم مدیریت منابع انسانی )

استاد وحید حاجی زاده (نویسنده کتاب قانون کار )

دکتر حسین قبادی ( معاون مدیرکل روابط کار وزارت کار )

دکتر مهدی خیراللهی

استاد قدرت اله قدسی

استاد احمد غفار زاده

مجری برنامه مهدی مقدم ( مجری توانمند صدا و سیما )

Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb