تسویه حساب پرسنلی شرکتها و سازمانها (ویژه پایان سال ۹۶)

تسویه حساب پرسنلی شرکتها و سازمانها (ویژه پایان سال ۹۶)

معمولا در تمامی کسب و کارها ، پایان زمستان و اسفند ماه فصل بررسی یک سال اشتغال پرسنل مجموعه ها و انجام تسویه حساب های قانونی می باشد.

ممکن است این تسویه حساب منجر به قطع همکاری فی مابین مدیران و پرسنل گردد ویا اینکه در سال جدید نیز تمدید قرارداد کاری انجام شود.

اما چالش ها و مشکلاتی که از عدم رعایت اصول حقوقی و فنی در انجام تسویه حساب پرسنلی در پایان سال به وجود می آید ، قابل انکار نیست و بعضا جرایم و مجازاتهایی را برای کارفرمایان به وجود آورده است.

مشکلاتی که تماما با دقت نظر و نیز استفاده از کارشناسان زبده حوزه روابط کار قابل پیشگیری می باشد و کارفرمایان می توانند با استفاده از دانش تخصصی اینگونه کارشناسان و همچنین نظارت و اجرای تسویه حساب های پایان سال پرسنل توسط اهل فن ، از جرایم و مجازاتهای پیش بینی شده در قانون کار و تامین اجتماعی که متاسفانه دامن گیر اکثر شرکتها می باشد در امان باشند.

از همین رو مرکز آموزش و مشاوره ای قانون گستر آمادگی دارد مانند سالهای گذشته از ابتدای اسفند ۱۳۹۶ تا پایان فروردین ۱۳۹۷ کلیه امور مربوط به تسویه حساب پرسنل سازمانها را به صورت تخصصی و کاملا حرفه ای به نحوی که خطری قانونی متوجه مدیران و کارفرمایان نباشد انجام نماید.