دکتر محمد بلوریان تهرانی

دکتر محمد بلوریان تهرانی

دکتر محمد بلوریان تهرانی لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران (۱۳۴۸)، فوق لیسانسMBA از دانشگاه دولتی کالیفرنیا، دکترایD.A بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکا

شرکت شیلات ایران، کارشناس بازاریابی وبهره برداری از۱۳۵۰ تا۱۳۵۱

شرکت ایران خودرو، مدیرفروش منطقه ای تهران، رئیس اداره طرح و توسعه و کارشناس بازاریابی در ارتباط با شرکت بین المللی کرایسلر از۱۳۵۱تا ۱۳۵۴

شرکت جنرال تایر، کارشناس بازاریابی در ارتباط باشرکت جنرال تایر آمریکا ۱۳۵۴

شرکت بازارسازان، عضو هیئت مدیره۱۳۵۷

شرکت تبلیغاتی آمیکو، مدیر عملیات اجرایی تبلیغات و پیشبرد فروش

شرکت بین المللی رینولدز از ۱۳۵۶تا ۱۳۵۸

وزارت دفاع، کارشناس طرح و برنامه ۱۳۵۸

وزارت دفاع، (شرکت ایزایران) کارشناس طرح و برنامه ۱۳۵۹

سازمان اتکا، مدیرطرح وبرنامه از۱۳۶۰تا۱۳۶۸

سازمان اتکا، عضوهیئت اجرایی کارخانه شیر استرلیزه خوزستان و رئیس ستادبازسازی از۱۳۶۸تا۱۳۷۰

سازمان اتکا، مدیر آموزش از۱۳۷۰ تا۱۳۷۳

شرکت نساجی ایران پوشش، عضو هیئت مدیره ۱۳۷۳

سازمان اتکا، مدیر تشکیلات از۱۳۷۳تا۱۳۷۶

سازمان اتکا، رئیس دفتر مطالعات اقتصادی وبهره وری از۱۳۷۶تا۱۳۷۷

مؤسسه مطالعات و پژوهش­ های بازرگانی، پژوهشگر ارشد و مدیرمسئول

پروژه بسته بندی ­های صادراتی مواد غذایی – نیمه وقت از۱۳۷۴تا۱۳۷۷

بازنشتگی از خدمات دولتی ۱۳۷۷