رویداد بزرگ قانون کار

رویداد بزرگ قانون کار

پنجمین سمینار تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی با رویکرد آموزش مدیران ، کارفرمایان و کارشناسان اداری در تاریخ بیست و هشتم شهریور ماه ، و در محل همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید.

در این رویداد آموزشی که به همت مجموعه قانون گستر ( مرکز تخصصی روابط کار در کشور ) برگزار گردید، پروفسور ناصر میرسپاسی ( پدر علم مدیریت منابع انسانی ) استاد وحید حاجی زاده ( نویسنده کتاب قانون کار ) استاد قدرت اله قدسی ( کارشناس ارشد تامین اجتماعی ) استاد محمد حسین قشقایی ( مدرس و مشاور تامین اجتماعی ) به سخنرانی و آموزش نکات حیاتی قوانین کسب و کار و منابع انسانی پرداختند.

رونمایی از اولین و جامع ترین اپلیکیشن روابط کار، برنامه ویژه این سمینار آموزشی بود.

رضایت مخاطبین سمینار بزرگ قانون گستر برگ زرین دیگری شد در افتخارات این مجموعه.

در ادامه گزارش تصویری را مشاهده نمایید.

Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb
Thumb