مشاوره حقوقی آرایشگاهها

مشاوره حقوقی آرایشگاهها

چگونه با پرسنل آرایشگاه قرارداد ببندیم؟

روابط حقوقی بین پرسنل و مدیران آرایشگاهها

روابط حقوقی آرایشگاهها

آرایشگری جز مشاغل جذاب و شاد دنیاست ، اما این شغل هم مانند سایر مشاغل نیاز به مدیریت صحیح منابع انسانی ورعایت روابط حقوقی صحیح را دارد.شاید بارها شنیده اید یا حتی برای شما هم اتفاق افتاده است که اکثر پرسنل درصدی سالنها که در جذب و ماندگاری مشتریان نقش کلیدی را اجرا می نمایند به خاطر عدم برنامه ریزی و مدیریت اصولی از سوی مدیران بالادستی خود ، خیلی زود نسبت به ترک محل کار خود اقدام و در سالن رقیب مشغول به کار می شوند . و یا با شکایت در اداره کار و سازمان تامین اجتماعی موجبات پرداخت جرایم و خسارات را برای مدیران آرایشگاهها فراهم می آورند.

امروزه اختلافات و شکایات فی ما بین پرسنل و مدیران آرایشگاهها به حدی افزایش داشته است که درصد قابل توجهی از شکایات وزارت کاروتامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است و اینجاست که به مرور زمان از طول عمر سالن های زیبایی کاسته شده و نیاز به مشاوره حقوقی آرایشگاهها ضرورت می یابد.

مشکلات حقوقی آرایشگاه ها:

به نظر شما قرارداد بین مدیران آرایشگاهها و پرسنل درصدی باید چگونه باشد؟

آیا پرسنل در صدی آرایشگاهها باید بیمه شوند؟

پرسنل دائمی و درصدی آرایشگاهها مرخصی و بیمه و سنوات دارند؟

اگر در آرایشگاهها صدمه ای به پرسنل برسد چه کسی مسئول است؟

قرارداد پرسنل آزمایشی آرایشگاهها چگونه باید تنظیم شود؟

درفرم های تسویه حساب آرایشگاهها چه مواردی باید ذکر شود؟ و هزاران سوال و مشکل دیگر

قانون گستر مشاوره حقوقی آرایشگاه ها

مجموعه قانون گستر ( پایگاه توانمندسازی مدیران ) با شعار احقاق حق شما وظیفه ماست فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز و این شعار را سرلوحه کار خود قرارداده است.امروزه با پیچیده شدن روابط اجتماعی و کمبود آگاهی حقوقی مردم راههایی برای تعرض خواسته یا ناخواسته به حقوق قانونی افراد پیدا شده است.به این منظور شرکت قانون گستر با کمک مشاورین زبده سالن های زیبایی ، حقوق دانان برجسته و مدیران اسبق وزارت تعاون و کارو رفاه اجتماعی، کمیسیون مشاوره ای حرفه ای ترتیب داده تا یاوری امین در کنار مدیران و کارفرمایان گرامی باشند.