مشاوره و آموزش روزنامه ایران

مشاوره و آموزش روزنامه ایران

امروز هم روزنامه ایران و پس از دو سال مشاوره و آموزش این روزنامه قدرتمند و متمایز از دیگر روزنامه ها ، جلسه آموزشی مفیدی را پشت سر گذاشتیم . رضایت خاطر مدیریت اداری این مجموعه جناب آقای امینی از عملکرد اینجانب ،بهترین پاداشی بود که در حوزه فعالیت خو میتوانستم دریافت نمایم.

خوشحالم که این مجموعه با اراده قوی و مثال زدنی کادر اداری و حقوقی خود توانسته است ، بهترین بازدهی را در امور مطبوعاتی و منابع انسانی خود دریافت نماید.

به امید روزهای عالی …