مشاوره و تدوین سیستم روابط کار(حقوقی) برند سناتور

مشاوره و تدوین سیستم روابط کار(حقوقی) برند سناتور

یک روز خوب و یک جلسه مشاوره فشرده با مدیران ارشد پوشاک سناتور، برند تولید و عرضه پوشاک مجلسی و اداری مردانه در تهران.

مجموعه سناتور در ۳ واحد مجزا تولید و یک فروشگاه مجهز در خدمت شیک پوشان تهرانی می باشد.